Medlemsskap

Elever och personal på skolan kan bli medlemmar utan avgift.

Stödmedlemskap

Klappar ditt hjärta lite extra för Adolf Fredrik? Är du en gammal AF:are? Är du AF-förälder? Vill ditt företag bidra till AFs musikverksamhet?

Bli stödmedlem i Föreningen Adolf Fredriks musikklasser!

Som stödmedlem får du…

  • Möjlighet att bidra till vår verksamhet
  • Förhandsinfo om konserter och evenemang
  • Rabatt på konserter
  • Vårt nyhetsbrev

Avgifter för stödmedlemmar:

  • ungdom upp till 20 år – 50 kr.
  • 20 år och uppåt – 200 kr
  • Juridisk person – 3000 kr

Stödmedlemskap beviljas då medlemsavgift inbetalats till föreningen. Stödmedlemskapet gäller i ett år. Som stödmedlem har man ingen rösträtt vid årsmötet.

Observera att kortet måste tas med till alla konserter som du vill utnyttja din rabatt på.