Om föreningen

Föreningen består av alla elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser. Vårt syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt. Vi vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling genom att…

  • vara en röst i musiklivet
  • aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter
  • samarbeta med andra organisationer/föreningar
  • anordna konserter, kurser och workshops

Föreningens stadgar samt årets verksamhetsberättelse

Hösten 2016 hölls som brukligt årsmöte i föreningen Adolf Fredriks musikklasser. Här nedan finner du Protokoll från årsmötet, verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015-2016 samt föreningens stadgar.

Protokoll från mötet

Verksamhetsberättelse 2015-2016

stadgar, efter stadgeändring 20 oktober 2016

Projekt på gång

Planerade styrelsemöten för verksamhetsåret 2016-2017 är:

24/11 kl. 16.00
15/12 kl. 16.00
26/1 kl. 16.00
23/2 kl. 16.00
23/3 kl. 16.00
27/4 kl. 16.00
18/5 kl. 16.00

Om du, som är medlem i föreningen, vill delta på mötet som adjungerad med närvarorätt så går det bra. Du ska då meddela din närvaro till föreningens sekreterare senast dagen innan mötet äger rum.
Samtliga styrelsemöten äger rum i sal 208 på Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm