Styrelse och kontakt

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare fyra ledamöter. Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm skall alltid finnas representerad i styrelsen i form av två skolledare, en musiklärare, samt en lärare i annat ämne än musik. Adolf Fredriks musikklasser Farsta ska dessutom alltid vara representerad på minst en position i styrelsen. En vårdnadshavare till en elev från någon av skolorna på Norrmalm eller i Farsta ska också alltid finnas representerad i styrelsen.

Nuvarande styrelse (2016-2017):

Ordförande
Magnus Johansson (biträdande rektor på AF)
E-post: ordforande@afmu.nu

Vice ordförande
Jakob Ruthberg (Föräldrarepresentant, AF Norrmalm)

Kassör
Fredrik Winberg (musiklärare på AF)
E-post: kassor@afmu.nu

Sekreterare
Ann Jäderlund (Ma/No-lärare på AF)
E-post: sekreterare@afmu.nu

Ledamöter
Lars-Göran Jacobsson (rektor på AF)
Tony Margeta (Musiklärare på AF)
Sara Sjöblom (Bitr rektor AF Farsta)
Sofia Cedervall (adjunkt i estetiska lärprocesser, Stockholms universitet)

Revisorer:

Ulla-Maija Bruun och Johan Sundqvist

Valberedning:

Anna Sievers och Penny Rosengren